logo

سمعک غرب

شرح حال خدمات قابل ارایه

آنچه که آمارها در گذشته ای نه چندان دور نشان میدادند عدم استفاده از سمعک توسط عده زیادی از کاربران بوده یعنی تعدادی زیادی از مددجویان دریافت کننده سمعک از این وسیله استفاده نمیکردند.شکایت عمده این بیماران علاوه بر شکل ظاهری و نازیبا بودن این وسیله بیشتر معطوف به واضح نبودن گفتار،عدم دریافت اصوات به صورت به جا و به اندازه و با کوتاهی و بلندی نا مناسب میشد ، البته افراد متعددی هم مقوله سوت زدن سمعک را مطرح کرده بودند .
ولی امروزه بعلت بالا رفتن شگفت انگیز کیفیت نسل های سمعک هوشمند و دیجیتال و از آن مهمتر محدود شدن تجویز تخصصی این سمعک به شنوایی شناسان که یگانه گروه متخصص و ماهر در این زمینه میباشند و جایگزینی شایسته نسبت به تکنسین های تجربی هستند ، میزان رضایت بیماران به صورت چشمگیری در حال افزایش است.

بخش شنوایی شناسی بیمارستان آپادانا

عمده فعالیتهای این بخش را میتوان در زمینه آزمونهای روتین ادیولوژی، مشاوره و توانبخشی و تجویز سمعک ،ارایه طرح هایی در زمینه حفاظت شنوایی و آزمونهای الکتروفیزیولوژیک خلاصه نمود.

بخش شنوایی شناسی کلینیک غرب | سمعک