logo

قیمت سمعک

یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت سمعک, نوع ان می باشد. سمعک انالوگ یا همان نسل قدیم سمعک ها از نظر قیمتی از بقیه سمعک ها در رده پایین تر است. قیمت سمعک دیچیتال متفاوت است. سمعک فوق هوشمند نسل دوم سمعک دیجیتال می باشد
سمعک نامرئی در خم دوم کانال گوش قرار می گیرد، به همین دلیل نسبت به سمعک های پشت گوشی تاحدود زیادی بر روی گوش اشکار نمی باشد. قیمت سمعک نامرئی نیز تحت تاثیر تکنولوژی ان می باشد.
سمعک وایرلس از جمله سمعک های پرکاربرد می باشد که برای برقراری ارتباط با دیگر وسایل شنیداری از جمله تلویزیون و تلفن نیاز به سیم و وسایل جانبی ندارد. در این سمعک ها، پردازش دو گوشی بهتری صورت می گیرد و دو سمعک موجود بر روی گوش های فرد می توانند اطلاعات همدیگر را دریافت کنند. برندهای مختلف با طراحی اپلیکیشن هایی توانسته اند ارتباط بین سمعک و تلفن را بسیار اسان تر کنند. قیمت سمعک وایرلس متناسب با کاربرد و کارایی آن متنوع می باشد.

 

قیمت سمعک | سمعک