logo

یونیترون (Unitron)

این شرکت متعلق به کشور کانادا بوده است و نمایندگی انحصاری آن در ایران شرکت بهکاران عرصه می باشد . شرکت بهکاران عرصه از سال 82 کار خود را با واردات سمعک های شرکت یونیترون کانادا به کشورآغاز کرد.

سمعک یونیترون مدل Intellivent

این سمعک دارای انواع مدل داخل گوشی می باشد که به عنوان سمعک های U-Shell شناخته می شوند . برای استفاده از این فن آوری بتدا یک قالب اولیه از گوش بیمار تهیه می گردد سپس فایل اسکن شده از طریق اینترنت به لابراتوار مربوطه در کشور سوئیس ارسال می شود. دستگاهای پیشرفته این لابراتوار فایل را دریافت کرده و مطابق درخواست کارشناس، پوسته مورد نظر را تولید می نمایند. این پوسته از کیفیت ممتاز و متمایزی برخوردار است که به عنوان مدل داخل گوشی سمعک یونیترون مدل Intellivent به افراد کم شنوا عرضه می شوند .
مزایای سمعک یونیترون مدل Intellivent
مزایای تکنولوژی Intellivent و طراحی سه بعدی سمعکهای داخل گوشی عبارتند از :
– انتخاب دیجیتال ونت موجب ثبات و یکسان بودن اندازه و شکل ونت در تمام قالبها و پوسته های داخل گوشی سمعک یونیترون مدل Intellivent می گردد.
• انتخاب ونت بر پایه ۴ متعیر است:
۱- احتمال بروز فیدبک
۲- نکات مثبت و مزایای انتقال مستقیم صدا
۳- ملزومات بهره (احتیاج به بهره)
۴- احتمال وجود اثر انسداد
– اطلاعات مربوط به ونت در حافظه سمعک ذخیره می شود.
– طراحی سه بعدی پوسته و ونت کمترین فضای داخلی پوسته را جهت ونت سبب می شود.
– طراحی سه بعدی و در نتیجه ساخت دقیق پوسته و ونت باعث جاگیری راحت سمعک یونیترون مدل Intellivent در گوش و افزایش رضایتمندی بیمار از خرید سمعک می گردد.
– طراحی سه بعدی پوسته موجب ساخت ظریف ترین سمعک ممکن می شود و از نظر زیبایی و آشکار نبودن بیماران را بسیار راضی می نماید.

سمعک یونیترون مدل Intellivent | سمعک