logo

12

ابزاری است که برای بهبود نقص شنوایی طراحی شده است. سمعک صدا را توسط میکروفنی از محیط اطراف گرفته و طی مکانیزمی تقویت می کند و آن را به گوش فرد مبتلا به کم شنوایی می فرستد. به این ترتیب فرد کم شنوا می تواند خوب بشنود و با دیگران ارتباط برقرار کند. سمعک به فرد کم شنوا کمک می کند که در هر محیط ساکت و شلوغ خوب بشنود.
انواع سمعک ها:
1) پشت گوشی (Behind the ear :BTE) سمعک پشت گوش فرد قرار می گیرد و صدا از طریق لوله ی قالب ساخته شده از گوش فرد به گوش فرد هدایت می شود.
- Mini BTE (رسیور سمعک در مجرای گوش قرار دارد)
2) داخل گوشی(ITC: in the ear): سمعک داخل قسمت گوش قرار می گیرد.
- ITC: in the canal
- CIC: completely in canal

گفتنی است که انواع سمعک های جیبی و قدیمی تر نیز جزء طبقه بندی هستند ولیکن رفته رفته اندازه سمعک ها کوچک و کوچک تر شده و تمایل افراد به استفاده از سمعک های قدیمی تر کاهش یافته و به سمت سمعک هایی با اندازه کوچک تر سوق پیدا کرده است.
نحوه عملکرد سمعک ها به دو شیوه اصلی قابل دسته بندی است:
1. آنالوگ: در این نوع از سمعک ها موج صوتی به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و سپس تقویت می شود. در این نوع از سمعک ها صدا و نویز محیط همزمان تقویت می شوند. برخی انواع آن ها قابل برنامه ریزی هستند.
مزیت این نوع از سمعک ها:
1) ارزان تر هستند.
2) گاهی قدرت بیشتری نسبت به نوع دیجیتال دارند.
3) افرادی که طولانی مدت از سمعک استفاده کردند گاهی این نوع را به نوع دیجیتال ترجیح می دهند.
2. دیجیتال: در این نوع از سمعک، موج صوتی به کدهای عددی تبدیل شده و علاوه بر تقویت صرف صدا، قابلیت اعمال بسیاری پردازش های دیگر نیز وجود دارد. مزیت این نوع از سمعک ها:
1)قابلیت تنظیم برای کاهش نویز در محیط های پر سرو صدا را دارند.
2)قابلیت تنظیم برای انواع مختلف محیط های شنیداری
3) بسیار انعطاف پذیر است و قابلیت تطبیق با نیازهای فرد استفاده کننده را دارند.

آشنایی با سمعک | سمعک