logo

 

پزشکی در ایران با پیشینه ای دیرینه و کیفیتی بالا همواره کشور ما را نه تنها در خاورمیانه بلکه در آسیا متمایز میسازد و سطح بالای علمی دانشجویان فارغ التحصیل شده دانشکده های پزشکی ایران ،موضوعی است که به راحتی قابل انکار نبوده و حتی در کشورهای پیشرفته نیز به آن اشاره میشود تخصص شنوایی شناسی نیز با توجه به نیم قرن سابقه در ایران از این قاعده مستثنی نبوده و در سطح بالایی تدریس و ارایه میشود وطن ما جزء معدود کشورهایی است که دارای بیشترین ادیولوژیست ماهر و کار آزموده و با سابقه تخصصی و بالینی میباشد به طوریکه ایران از داشتن ادیولوژیست های بنام بین المللی و خاص به خود میبالد.

 

 10

درباره ما | سمعک