logo

مشاوره و تجویر وسایل محافظ شنوایی

در این بخش هدف ارايه راههای مناسب در زمینه جلوگیری از بروز آسیب به شنوایی افرادی میباشد که در محیط های پر سر و صدا و خطر آفرین مشغول فعالیت میباشند.تمامی مشاوره ها و بررسی های لازم و ارایه راهکارهای شغلی مورد نیاز برای حفاظت بهتر از شنوایی و همچنین تعیین و تجویز وسایل محافظ شنوایی مناسب در این بخش صورت میگیرد.

مشاوره و تجویر وسایل محافظ شنوایی | سمعک