logo

ارزیابی پاسخها ی برانگیخته ساقه مغز

پاسخ های شنیداری ساقه مغز(ABR: Auditory Brain stem Response) نوعی ارزیابی شنوایی بدون نیاز به همکاری فرد است. برای تشخیص محل ضایعات در ساقه مغز و حلزون و همچنین ارزیابی شنوایی در افراد سخت آزمون مورد استفاده قرار می گیرد.
بخش محافظت شنوایی:
محافظت شنوایی
مهم ترین عامل ایجاد کننده کم شنوایی ناشی از سرو صدا مواجهه طولانی مدت با صوت بالاتر از 85 دسی بل و عدم استفاده از وسایل محافظت شنوایی است. کم شنوایی ناشی از نویز قابل پیشگیری است.
اگر شدت صوت در محیط از سطح شدت 85 دسی بل بالاتر برود، استفاده از وسایل حفاظت شنوایی ضرورت دارد. برنامه ریزی جهت حفاظت شنوایی شامل اندازه گیری سطح نویز در محیط، انتخاب وسیله حفاظتی شنوایی، تمرین و آموزش و پایش دوره ای وضعیت شنوایی است.
انواع وسایلی که برای حفاظت شنوایی مورد استفاده قرار می گیرند تنوع زیادی دارند ولیکن انتخاب نوع وسیله مناسب تنها با مشاوره شنوایی شناس صورت می پذیرد.
Ear plug: پلاگ های گوش مجرای خارجی گوش را می بندند. در دو نوع یک بار مصرف و چند بار مصرف به فروش می رسند.
Ear muffs: از موادی استفاده می شود که خاصیت کاهندگی شدت صوت دارند. شکلی شبیه بالشتک دارند که اطراف گوش را نیز می پوشانند.
قالب های ضد صوت: قالب هایی که از گوش خود فرد گرفته می شود و با استفاده از فیلترهایی که در آن تعبیه شده مقداری خاصیت کاهندگی در میزان نویز را خواهند داشت.

پاسخ های شنیداری ساقه مغز ABR | سمعک